Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Zespół Szkół im. Władysława Stanisława Reymonta

"Szkoła przyjazna uczniowi, ale wymagająca"

Technik transportu kolejowego


Projekt i wykonanie grafiki - Agnieszka Sobieszuk uczennica klasy informatycznej

Technik transportu kolejowego

organizuje oraz prowadzi ruch pociągów na szlakach i posterunkach ruchu, obsługuje urządzenia sterowania ruchem kolejowym i łączności, nadzoruje i koordynuje pracę przewoźników na stacji kolejowej, planuje przewozy pasażerskie i towarowe, zarządza taborem kolejowym, organizuje pracę stacji kolejowej, nadzoruje zestawianie, rozrządzanie i obsługę pociągów, dokonuje odprawy i przewozu przesyłek, ładunków oraz osób.

Technik transportu kolejowego jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 • ° organizowania oraz prowadzenia ruchu pociągów na szlakach i posterunkach ruchu
 • ° obsługiwania urządzeń sterowania ruchem kolejowym i łączności
 • ° nadzorowania i koordynowania pracy przewoźników na terenie stacji kolejowej
 • ° planowania i organizowania pasażerskich i towarowych przewozów kolejowych oraz zarządzania taborem

Absolwent kierunku technik transportu kolejowego po zdaniu egzaminów uzyska kwalifikacje:

TKO.07. Organizacja i prowadzenie ruchu pociągów

TKO.08. Planowanie i realizacja przewozów kolejowych

Absolwenci po ukończeniu szkoły znajdą zatrudnienie jako:

 • ° Dyżurny ruchu
 • ° Nastawiniczy
 • ° Zwrotniczy
 • ° rewident taboru kolejowego
 • ° Kasjer towarowy
 • ° Kierownik pociągu
 • ° Manewrowy