Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Zespół Szkół im. Władysława Stanisława Reymonta

"Szkoła przyjazna uczniowi, ale wymagająca"

Technik pojazdów kolejowych


• to kolejny perspektywiczny kierunek w Naszej ofercie, który idealnie wpisuje się w aktualne zapotrzebowanie kadrowe w branży kolejowej • w ramach kierunku uzyskasz możliwość zdobycia dwóch kwalifikacji - bardzo cennych na kolejowym rynku pracy
• pierwsza kwalifikacja dotyczy wykonywania robót związanych z utrzymaniem i naprawą pojazdów kolejowych, w ramach której nauczysz się naprawy, montażu oraz instalowania części, maszyn i urządzeń pojazdów kolejowych
• druga kwalifikacja związana jest z eksploatacją i utrzymaniem pojazdów kolejowych, a w ramach niej nauczysz się prowadzenia i obsługi pojazdów trakcyjnych, wykonywania prac w charakterze rewidenta taboru kolejowego oraz diagnozowania stanu technicznego taboru kolejowego
• to kierunek idealny dla tych, którzy wiążą swoją przyszłość z pracą na stanowisku maszynisty pojazdów kolejowych
bezpośrednio po ukończeniu szkoły będziesz mógł zdać egzamin na licencję maszynisty
• jako szkoła zapewniamy profesjonalne praktyki oraz najlepszą na naszym terenie kadrę nauczycielską
• w ramach zajęć będą realizowane wyjazdy i wycieczki zawodowe do przedsiębiorstw produkujących tabor kolejowy, zakładów naprawczych i utrzymania pojazdów kolejowych oraz do przedsiębiorstw przewozowych
• w zakresie rozszerzonym będziesz realizować geografię Kwalifikacje: TKO.09. - Wykonywanie robót związanych z utrzymaniem i naprawą pojazdów kolejowych TKO.10. - Eksploatacja i utrzymanie pojazdów kolejowych