Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Zespół Szkół im. Władysława Stanisława Reymonta

"Szkoła przyjazna uczniowi, ale wymagająca"

Technik informatykProjekt i wykonanie grafiki - Agnieszka Sobieszuk uczennica klasy informatycznej


Technik informatyk uzyskuje wiedzę i umiejętności niezbędne do pracy w trzech obszarach branży informatycznej:

 • I. Montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych

   Technik informatyk

 • ° planuje konfiguracje, dobiera podzespoły i montuje z nich komputery,
 • ° nadzoruje organizacją pracy podczas montażu,
 • ° przygotowuje do pracy systemy komputerowe z oprogramowaniem systemowym i narzędziowym,
 • ° przygotowuje i konfiguruje urządzenia peryferyjne,
 • ° doradza klientowi w zakresie konfiguracji i modernizacji systemów komputerowych i urządzeń peryferyjnych,
 • ° odpowiada za konserwacje urządzeń techniki komputerowej w czasie ich okresu użytkowania,
 • ° zabezpiecza, rekonfiguruje i utrzymuje w optymalnej wydajności systemy operacyjne,
 • ° wykonuje zadania serwisowe polegające na diagnozowaniu i usuwaniu usterek komputera osobistego, urządzeń peryferyjnych i systemu operacyjnego,
 • ° monitoruje pracę systemów komputerowych,
 • ° wycenia i kosztorysuje konfiguracje systemów komputerowych oraz ich konserwacje i naprawy,
 • ° dba o aspekty ekologiczne na stanowisku pracy (recycling) oraz o bezpieczeństwo i higienę pracy,
 • ° potrafi zorganizować i prowadzid sklep komputerowy, serwis czy hurtownię komputerową.

 • II. Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami

   Technik informatyk

 • ° wykonuje projekt okablowania strukturalnego lokalnej sieci komputerowej,
 • ° dobiera urządzenia sieciowe, komputery, medium transmisyjne oraz oprogramowanie systemowe i narzędziowe do pracy w sieci lokalnej,
 • ° montuje elementy lokalnej sieci komputerowej według projektu,
 • ° instaluje i konfiguruje urządzenia sieciowe i sieciowe systemy operacyjne,
 • ° odpowiada za właściwe działanie lokalnej sieci komputerowej,
 • ° projektuje i wykonuje modernizację lokalnej sieci komputerowej,
 • ° administruje zasobami i użytkownikami lokalnej sieci komputerowej,
 • ° podłącza sieć lokalną do Internetu i zabezpiecza przepływ danych w sieci,
 • ° nadzoruje politykę bezpieczeostwa danych osobowych w postaci elektronicznej,
 • ° diagnozuje i naprawia awarie występujące w lokalnej sieci komputerowej,
 • ° organizuje pracę podczas montażu sieci i jej naprawy przestrzegając zasad bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • ° nadzoruje procesami projektowania, montażu i naprawy lokalnej sieci komputerowej,
 • ° jest przygotowany do prowadzenia działalności usługowej dotyczącej lokalnej sieci komputerowej.

 • III. Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami

   Technik informatyk

 • ° projektuje i wykonuje strony internetowe, sklepy internetowe i systemy zarządzania treścią,
 • ° buduje dynamiczne witryny wykorzystujące internetowe bazy danych i usługi zdalnych serwerów,
 • ° tworzy aplikacje, skrypty i aplety wykonywane po stronie klienta oraz serwera,
 • ° administruje aplikacjami i witrynami internetowymi,
 • ° projektuje i tworzy bazy danych,
 • ° doradza klientowi w oprawie graficznej i strukturze budowanej strony,
 • ° tworzy i obrabia grafikę, dźwięk i filmy na potrzeby stron internetowych,
 • ° zabezpiecza strony internetowe oraz bazy danych,
 • ° monitoruje i testuje witryny i aplikacje internetowe,
 • ° konfiguruje i naprawia lokalne i internetowe bazy danych,
 • ° nadzoruje prace projektowe i wykonawcze dotyczące aplikacji internetowych i baz danych,
 • ° prowadzi działalność gospodarczą usługową w zakresie baz danych i aplikacji internetowych.

 • Absolwent kierunku technik informatyk po zdaniu egzaminów uzyska kwalifikacje:

  INF.02. Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych

  INF.03. Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych