Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Zespół Szkół im. Władysława Stanisława Reymonta

"Szkoła przyjazna uczniowi, ale wymagająca"

Magazynier logistyk


Szkoła Branżowa I-go stopnia


° logistyka i magazynowanie są nieodłącznymi częściami branży transportowej i spedycyjnej, które w naszym regionie są bardzo silnie rozwinięte
° obecnie w powiecie bialskim panuje deficyt pracowników magazynowych, dlatego wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rynku uruchamiamy właśnie ten kierunek
° jeśli chcesz zyskać solidne wykształcenie, a po ukończeniu szkoły ciekawą i dobrze płatną pracę –magazynier-logistyk to profesja dla Ciebie
° w ramach tego kierunku uzyskasz możliwość zdobycia kwalifikacji związanej z obsługą magazynów
° po ukończeniu szkoły branżowej I-go stopnia będziesz mógł kontynuować naukę w celu uzyskania wykształcenia średniego oraz uzyskać dyplom technika logistyka po zdaniu egzaminu z kwalifikacji w zakresie organizacji transportu
° jako szkoła zapewniamy profesjonalne praktyki oraz najlepszą na naszym terenie kadrę nauczycielską.

Absolwent po zdaniu egzaminów zawodowych uzyska kwalifikację:

SPL.01 Obsługa magazynów